11 Nisan 2014

Dünyada kaçıncıyız? – 2

Önceki yazımda büyüme ile kalkınma arasındaki farka dikkat çekmiş ve önemli olanın uzun vadeli kalkınma olduğunu belirtmiştim.

Ekonomik büyüme sıralamasında dünya 16. veya 17. olduğumuz konusunda siyasetçilerin anlaşamadığını atıfta bulunarak 2014 yılı Sosyal Gelişmişlik Endeksinde 64. sırada olduğumuza dikkat çekmiştim.

Şimdide İsviçre - Davos’ta mukim meşhur World Economic Forum’un hazırladığı “The Human Capital Report” u (Beşeri Sermaye Raporu - BSR) bilginize sunmak istiyorum.

Rapor dört bölümde hazırlanmış.


1- Eğitim: İlk ve orta öğretimdeki okullaşma oranı, kızların eğitimine verilen önem, okullardaki internet erişimi, matematik ve fen eğitiminin kalitesi, eğitim sisteminin kalitesi, yüksek okul eğitiminde dünyadaki yerinin ele alındığı bu bölümde dünyadaki 122 ülke arasında 77’ciyiz.

2- Sağlık: Bebek ölüm oranları, ömür beklentisi, hasta geçirilen yılların toplam ömre oranı, 60 yaş altı ölüm oranı, obezite, stres oranı, su ve kanalizasyon sistemi gibi konulardaki verileri endeksleyen bu bölümde sıramız yükseliyor, 51’e yükseliyoruz.

3- İşgücü ve istihdam: İş gücüne katılım, 65 yaş üstü iş gücüne katılım, işsizlik oranı, genç işsizliği, yetenek geliştirme, yetişmiş işgücü bulma kolaylığı, inovasyon kapasitesi, çalışanların eğitimi gibi başlıların endekslendiği bölümde dünyadaki yerimiz ötekilerden oldukça geride, 83’üncü sıraya düşüyoruz.

4- Fırsat ortamı: Mobil telefon oranı, internet kullanımı, iç ulaşımın kalitesi, iş dünyası ve üniversite işbirliği, sosyal koruma, iş yapma endeksi ve sosyal mobilitenin değerlendirildiği bu bölümde sıramız oldukça iyi: 45’inci sıradayız. Ancak hatırlatmamada yarar var. Değerlendirmeler twitter ve youtube olaylarından önce yapılmış.

Sıralamada ortalardayız

Şimdi gelelim hepsinin birlikte değerlendirildiği genel endeksteki sıralamamıza: verilerin toplanabildiği 122 ülke arasında 60’ıncıyız.

Hemen hemen Sosyal Gelişmişlik Endeksiyle aynı. Orada da 132 ülke arasında 64’cüyüz.

Özetle sosyal ve beşeri gelişme sıralamasında dünyanın ortalarındayız. Daha yapmamız gereken çok şey var. Diğer ülkeler kalkınma yolunda hızla ilerlerken biz şanlı Osmanlı hikayeleriyle bir birimizi kandırarak gün geçirmeye çalışıyoruz. Zaman kaybediyoruz.


En azından gerçekleri paylaşarak işe başlayalım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder