30 Mart 2021

MİLLİ GELİRİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

1998-2020 arası dönemde, milli gelirin sektörel dağılımında önemli değişiklikler olmuş. En önemlisi, 2008-2016 arasında, inşaat ve gayrimenkul faaliyetlerinin payı imalat sanayinin payından daha fazla. 2016 yılında milli gelir hesaplanmasında değişiklik yapıldıktan sonra bu fark imalat sanayii lehine değişmiş. 

13 Mart 2021

MAKRO KIRILGANLIK ENDEKSİ ZİRVE YAPMIŞ

Büyüme, bütçe açığı, enflasyon, cari açık, dış borç stoku ve işsizlik gibi makro değişkenlerden oluşan makro kırılganlık endeksi, 2001 deki düzeyini geçip, zirve yapmış
 

7 Mart 2021

2020 SONUNDA TOPLAM BORÇLAR 7 TRİLYON 561 MİLYAR LİRA OLMUŞ

 Borçların çoğunluğu iç borç. Ancak şirketlerin yerel bankalardana aldıkları dövizli borçlar da iç borç olarak ele alınıyor. 

Kamunun borçları özelin (şirketler + haneler + Bankaların dış borçları) yarısı kadar.


Yıllık artışlara bakınca, 2020 yılındaki 1,7 trilyon liralık artış tarihi bir rekor kırmış.
Borç / Milli gelir oranı (reel borçlar) 2020 de %150 olmuş. Türkiye 150 birim borçlanarak 100 birimlik gelir yaratabilmiş. 

Gelir yaratılamadığına göre bu borçlar nasıl ödenecek?