4 Nisan 2022

Türkiye'nin dövizli borçlarının toplamı


Dövizli borçların toplamı 608 milyar doları geçmiş. (Milli gelirin yüzde 76) Dövizli borçların yüzde 40'a yakını kamuya ve TCMB'ye ait. 

6 Mart 2022


 Türkiye'nin toplam borçları 10,4 trilyon lirayı geçti.

2017-2021 arasında 6,2 trilyon lira (%144) artış son yılların en hızlı yükselişi.

22 Ocak 2022

Hazine'nin borç stoku almış başını gidiyor


2021 yılında bor stoku 2i7 trilyon liraya ulaşmış. Yıllık artış ise 936 milyar lira.


Borç stokunun 1,8 trilyon lirası dövizli borçlar. Bunun 388 milyar lirası dövizli iç borç.Hazine'nin borç toplamının %66'sı dövizli borçlardan oluşuyor. 


Bu bağlamda 2021 yılındaki artışın 737 milyar lirası döviz kurundaki değişimin sonucu.Dövizli borçların (dolarizasyonun) sonucunda Hazine'nin borçları, nakit net borçlanmasından çok daha fazla artıyor. 98 milyar lira kadar net borçlanan Hazinenin borç stoku 935 milyar lira artıyor.