25 Temmuz 2020

HAZİNE'NİN BORÇLARI

Devletin borçları 2020'nin ilk altı ayında 352 milyar TL artarak 1,6 trilyon lira oldu.
Altı aylık artışın yarısı TL, yarısı döviz.


2013yılından sonrasında devlet borç stokunun içindeki dövizli borçların payı hızla artarak, Haziran sonu itibariyle yarısına ulaştı.Hazine döviz kazanmadığına göre bu borçlar nasıl geri ödenecek?


14 Temmuz 2020


OCAK-MAYIS 2020 ÖDEMELER DENGESİNet döviz çıkışı 5,7 milyar $
Rezerv kullanımı 22,4 Milyar $
Sıcak para girişi 2,3 milyar $
Kısa ve uzun vadeli kredilerde toplam 9,7 milyar $ çıkış var.