22 Ocak 2022

Hazine'nin borç stoku almış başını gidiyor


2021 yılında bor stoku 2i7 trilyon liraya ulaşmış. Yıllık artış ise 936 milyar lira.


Borç stokunun 1,8 trilyon lirası dövizli borçlar. Bunun 388 milyar lirası dövizli iç borç.Hazine'nin borç toplamının %66'sı dövizli borçlardan oluşuyor. 


Bu bağlamda 2021 yılındaki artışın 737 milyar lirası döviz kurundaki değişimin sonucu.Dövizli borçların (dolarizasyonun) sonucunda Hazine'nin borçları, nakit net borçlanmasından çok daha fazla artıyor. 98 milyar lira kadar net borçlanan Hazinenin borç stoku 935 milyar lira artıyor.