21 Nisan 2020

Sıcak para çok sıcakYurtdışı yerleşiklerin, Türkiye'deki hisse senedi ve borç senedi yatırımları ile bankalara yatırdıkları mevduatın toplamından oluşan, "arbitraj arayan para" diyebileceğimiz döviz kaynaklarının toplamının milli gelire (GSYH) oranı ekonomideki "dolarizasyon düzeyini" izlemek açısından önemlidir. 

Yanı sıra, bu orandaki yükselişler dövizli fonların "ani duruşu" halinde ekonomide yaşanacak krizlerin de öncü göstergelerinden birisidir.

Aşağıdaki grafikte 1996-2019 arasındaki dönem için sıcak para / milli gelir oranları yer almaktadır. Oran 2000, 2007, 2013 ve 2018 yıllarında zirve yapmış. Sonrası malum.

11 Nisan 2020

MART 2020 NAKİT HAZİNE DENGESİ

Mart ayında Hazine nakit dengesi, önceki yıla göre;
  • Gelirler azalmış,
  • Faiz dışı ödemeler artmış,
  • Bunun sonucunda hem faiz dışı açık hem de nakit açığı büyümüş.
  • Açık iç borçlanma ve kasadan kullanılan para ile finanse edilmiş.


5 Nisan 2020

FAİL CARİ AÇIK DEĞİL! DIŞ BORÇLANMA.


Aşağıdaki tablo 1984-2019 arasındaki 35 yılda Türkiye'nin döviz finansmanı ihtiyacını gösteriyor.
Toplam içindeki pay oranına bakınca, ihtiyacın sadece %41'i cari açıktan. Borç senedi ve kredi ödemeleri için gereken finansman ihtiyacı, toplamın %55'i.
Yıllar itibariyle dağılıma bakınca, neredeyse %85'i 2002 yılından sonraki dönemde oluşmuş.
Türkiye döviz ihtiyacını karşılamak için 35 yılda, 1,3 trilyon $ kadar dış borç kullanmış.