29 Aralık 2019

Vergi mi borçlanma mı?

Vergi toplamadan harcama yapan devletlerin, demokratik yapısı özellikle 2008 Küresel Kiriz sonrasında değişti. Aşırı borçlanma piyasa kurumlarını karar alma sürecinde daha etkin hale getirdi.
Artık "kurucu halkın" değil "piyasa halkının" öncelikleri önemli oldu. Yurttaşlar değil yatırımcılar, şebnemler değil alacaklılar, kamuoyu değil faiz oranları, sosyal hizmetler değil borç servisi öne çıktı.

23 Aralık 2019

Hacımehmet
Lütfen aşağıdaki fotoğrafa daha dikkatli bakın.


Burası Rize'nin Fındıklı ilçesinin Arılı köyündeki küçük derede bulunan Hacımehmet gölü. Buraya HES yapmak istiyorlarmış. 

Doymadılar. 

Elektirikte arz fazlası var. Olmasa bile bula bula bu doğa harikası yeri mi buldunuz?

Ama inanıyorum ki Fındıklı buna izin vermeyecek. Dereler özgür akacak.


14 Aralık 2019

Praetorlar

Aşağıdaki alıntıyı güncel tarihe uygulamayı size bırakıyorum.

"Eski Roma'da Praetor Muhafız Birliği seçkin askerlerden oluşur ve imparatorlara kişisel koruma görevi yapan askeri birimdi. Bu muhafızların zaman içinde değişimleri ibret vericidir.

Praetor muhafızlar ilk başlarda seferdeki komutanların çadırlarını korumaktaydılar. "Praetor" terimi Romalı bir generalin ismi olup askerler arasında bu komutanın kaldığı çadıra "Praetoryum" denirdi. Roma Cumhuriyeti'nde Julius Caesar da bu muhafız birliğini kullanmıştır. Zaman içinde komutanlarca özel olarak seçilen ve ordudaki en iyi donanıma sahip muhafızlardan oluşan bu birlik oldukça büyümüştür.

Seferlerde konutanların özel muhafızı olması normaldir. Problem komutanlar zafer sonrası Roma'ya döndüklerinde yaşanmaktadır. Roma Cumhuriyeti şehir içinde askerlerin bulunmasını yasaklamaktaydı. Julius Caesar bilerek bu tabuyu göz ardı ettmiştir. MÖ 49 yılında seferden Roma'ya dönerken Caesar muhafızlarla beraber Rubicon'u geçmiştir. Roma'da askerlere uygulanan yatağa Caesar tarihi yanıtını "Alea iacta ese" veya "Ok yaydan çıktı" diyerek vermiştir.

Caesar muhafızlarıyla beraber Roma'ya girdiğinde yarattığı huzursuzluk iç savaşa, Caesar'ın öldürülmesine, Roma Cumhuriyetinin yıkılmasına ve Augustus önderiliğinde Roma İmparatorluğu'nun kurulmasına neden olmuştur. Praetor Muhafız Birliği'ni geleneklere uygun şekilde resmen kuran Augustus'tur. O zamanlar dokuz bin kişiden oluşan bu birlik modern ordularda tümen büyüklüğündedir. Gelenekelere uymak açısından Augustus muhafızların çoğunu Roma dışında bırakmakla beraber bir kısmını da Roma tarihindeki ilk polis kuvvetleri olarak tutmuştur.

Milattan sonraki yıllarda Muhafız Birliği'nin rolü imparator korumaktan onları seçmeye dönüşmüştür. Bu muhafızlar kendi iradeleri doğrultusunda veya muhalif senatörlerin fitneleriyle imparatorları öldürmüşlerdir. Praetor Muhafızlar bazen imparatorları kendi isteklerine, bazen de aldıkları rüşvetlere göre tahta oturtmuşlardır."
J. Rickards, Çöküşe Giden Yol


11 Aralık 2019

Yaylara kış gelmiş

Ben çok üşürüm. Onun için kışı sevmem. 
Ama doğa bu topraklarda kimseye hep yaz yaşatmıyor.
Ya bu ülkeyi sevecek buna katlanacaksın. Ya da sıcak ülkelere göç edeceksin.
Ben bu toprakların aşığıyım. Üşüsem de burada kalacağım.
Ama aşağıdaki fotoğraf ne güzel bir kış manzarası. Üşüsem de oralarda olmak isterdim.
Kaçkarlara kış gelmiş.
Şimdi oralarda olmak vardı anasını satayım.