4 Ağustos 2022

Tahakkuk eden tüm KDV toplansaydı Hazine borçlanmazdı


Hazine ve Maliye Bakanlığı tahakkuk eden tüm Katma Değer Vergisini tahsil edebilseydi Hazine borçlanmak zorunda kalmazdı.