10 Kasım 2021

Covid19 salgını yoksulluğu arttırmış.


Seçmenlerin yaklaşık %24'ü devletten sosyal yardım alıyor


....

25 Temmuz 2021

Devlet artık düzenli vergi toplayamıyor

Bu yılın ilk altı aylık bütçe dengesi geçen yıla göre daha iyi.Ancak devlet artık düzenli vergi ve ceza toplayamıyor. Bu yılın ilk yarısında tahakkuk eden gelir toplamı 1,3 trilyon lira kadar. Bunun tahsil edilen kısmı, 617 milyar lira, yani %49’u. Tahsilatın az olmasındaki etkenlerden birinin, yılın ikinci yarısına düşen taksitlerin olduğunu belirtmem gerek. Ancak, dahilde alınan KDV’de tahsilat oranı %29; faiz gelirlerinde %26,3; yargı para cezalarında %0,5; vergi cezalarında %1,8.
7 Haziran 2021

TOPLAM BORÇLARDA SON DURUMTürkiye'nin borçlarının toplamı 8 trilyon 242 milyar liraya ulaştı. borçlar 2017 sonundan bu yana yaklaşık 4 trilyon lira, yani bir kat artmış.


Borçların milli gelire (GSYH) oranı %153,7 ile tarihi rekor kırmış. 2012 yılında başlayan reel borç artışı, 2019 sonrasında zirveyi sevmiş.
 


30 Mart 2021

MİLLİ GELİRİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

1998-2020 arası dönemde, milli gelirin sektörel dağılımında önemli değişiklikler olmuş. En önemlisi, 2008-2016 arasında, inşaat ve gayrimenkul faaliyetlerinin payı imalat sanayinin payından daha fazla. 2016 yılında milli gelir hesaplanmasında değişiklik yapıldıktan sonra bu fark imalat sanayii lehine değişmiş. 

13 Mart 2021

MAKRO KIRILGANLIK ENDEKSİ ZİRVE YAPMIŞ

Büyüme, bütçe açığı, enflasyon, cari açık, dış borç stoku ve işsizlik gibi makro değişkenlerden oluşan makro kırılganlık endeksi, 2001 deki düzeyini geçip, zirve yapmış
 

7 Mart 2021

2020 SONUNDA TOPLAM BORÇLAR 7 TRİLYON 561 MİLYAR LİRA OLMUŞ

 Borçların çoğunluğu iç borç. Ancak şirketlerin yerel bankalardana aldıkları dövizli borçlar da iç borç olarak ele alınıyor. 

Kamunun borçları özelin (şirketler + haneler + Bankaların dış borçları) yarısı kadar.


Yıllık artışlara bakınca, 2020 yılındaki 1,7 trilyon liralık artış tarihi bir rekor kırmış.
Borç / Milli gelir oranı (reel borçlar) 2020 de %150 olmuş. Türkiye 150 birim borçlanarak 100 birimlik gelir yaratabilmiş. 

Gelir yaratılamadığına göre bu borçlar nasıl ödenecek?

28 Şubat 2021

MERKEZ BANKASI'NIN NET REZERVLERİ YAKLAŞIK 46 MİLYAR DOLAR AÇIK VERİYOR.

2020 SONUNDA TCMB'NİN DÖVİZ VARLIKLARINDAN SWAPLAR DAHİL YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÇIAKRINDA AÇIK 46 MİLYAR DOLARA YAKLAŞIYOR.
SWAPLAR HARİÇ TUTULUNCA, DÖVİZ REZERVLERİ, YENİDEN BORÇLANAMASALAR,  KAMUNUN (HAZİNE+KİT'LER+BELEDİYELER VE KAMU BANKALARI) İLE TCMB'NİN DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KARŞILAMAYA YETMİYOR.
 

13 Şubat 2021

Tarımsal dış ticarette rekorlar kırılıyor

 Bu verileri iyi değerledirip, plana dayalı tarımsal destekleme programını başlatmazsak ileride gıda güvenliğimiz tehlikeye girebilir.

11 Ocak 2021

2020 OCAK-KASIM DÖNEMİ CARİ AÇIĞI TCMB REZERVLERİ VE SWAPLARIYLA FİNANSE EDİLMİŞ.


Yabancılar döviz getirirken, yerliler çıkarmış.

Kısa vadeli krediler geri ödenmiş

"Sıcağın da sıcağı" para, TCMB SWAPları  (tabloda mevduat olarak görülüyor) 17,9 milyar $'a ulaşmış.