25 Temmuz 2021

Devlet artık düzenli vergi toplayamıyor

Bu yılın ilk altı aylık bütçe dengesi geçen yıla göre daha iyi.Ancak devlet artık düzenli vergi ve ceza toplayamıyor. Bu yılın ilk yarısında tahakkuk eden gelir toplamı 1,3 trilyon lira kadar. Bunun tahsil edilen kısmı, 617 milyar lira, yani %49’u. Tahsilatın az olmasındaki etkenlerden birinin, yılın ikinci yarısına düşen taksitlerin olduğunu belirtmem gerek. Ancak, dahilde alınan KDV’de tahsilat oranı %29; faiz gelirlerinde %26,3; yargı para cezalarında %0,5; vergi cezalarında %1,8.