11 Ocak 2021

2020 OCAK-KASIM DÖNEMİ CARİ AÇIĞI TCMB REZERVLERİ VE SWAPLARIYLA FİNANSE EDİLMİŞ.


Yabancılar döviz getirirken, yerliler çıkarmış.

Kısa vadeli krediler geri ödenmiş

"Sıcağın da sıcağı" para, TCMB SWAPları  (tabloda mevduat olarak görülüyor) 17,9 milyar $'a ulaşmış.
30 Aralık 2020

Resmi döviz varlıkları - Çıkışlar


Grafik 2008 Ocak - 2020 Kasım arasındaki dönemde TCMB resmî döviz varlıkları ile çıkışları arasındaki farkı gösteriyor. KAsım 2020 itibariyle açık -48,7 milyar $' ulaşmış. Bu düzey tarihi bir zirve.

Kaynak: TCMB / EVDS

 

12 Aralık 2020

OCAK-EKİM 2020 EKONOMİNİN DÖVİZ FİNANSMAN İHTİYACI VE KAYNKLARI

Döviz ihtiyacının büyük bölümü cari açık (31 milyar $) ile borç senedi ve kredi geri ödemelerinden (39,5 milyar $)


Döviz ihtiyacının 38,5 milyar $'sık bölümü TCMB rezervlerinden, 21 milyar $'sık kısmı yeni borçlanmadan, 16,8 milyar $'sık kısmı da yurtdışı yerleşiklerin Türkiye'deki bankalarda açtıkları mevduatlarından karşılanmış. Bu arada yurtdışı yerleşikler; 5,8 milyar $'sık hisse senedi, 7,8 milyar $'sık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) satmışlar, yurt içinden birileri 5,8 milyar $'ını dışarı çıkarmış (Net Hata ve Noksan).

DİKKAT: EKONOMİ 39,5 MİLYAR $ DIŞ BORÇ ÖDEMESİ YAPARKEN, SADECE 21 MİLYAR $ YENİ BORÇ ALABİLMİŞ. 

 

10 Aralık 2020

Çalışmayan nüfus 10 milyon kişinin üstünde

 Bir önceki aya göre;

Nüfus artmış, işgücü sayısı azalmış, iş bulma ümidi olmayanlar artmış, işsizler azalmış. Atıl işsiz sayısı 10 milyon kişinin üstünde.