10 Ekim 2020

TCMB döviz rezervleri,  (90.254 milyon $) swapları çıkarırsanız (58.249 milyon $) kamu kurum ve kuruluşları ile kendisinin bir yıl içinde ödemesi gereken döviz ödemelerine (62.237 milyon $) yetmiyor. Buna karşılık özel bankalar ve şirketlerin bir yıl içinde 114.229 milyon $ döviz ödemesi var.  

18 Ağustos 2020

Türkiye'de ve diğerlerinde hanelerin borçlarının vadesi
Türkiye'de hanelerin sadece %33 konut kredisi. Ve vadeleri yaklaşık 10 yıl. Kalan borçların vadesi yaklaşık 2 yıl.Buna karşılık gelişmiş ekonomilerde hanelerin borçlarının büyük çoğunluğu 20-30 yıl vadeli mortgage kredileri. Almanya'da hanelerin borçlarının %97'si, ABD'de %72 çok uzun vadeli konut kredisi. 

25 Temmuz 2020

HAZİNE'NİN BORÇLARI

Devletin borçları 2020'nin ilk altı ayında 352 milyar TL artarak 1,6 trilyon lira oldu.
Altı aylık artışın yarısı TL, yarısı döviz.


2013yılından sonrasında devlet borç stokunun içindeki dövizli borçların payı hızla artarak, Haziran sonu itibariyle yarısına ulaştı.Hazine döviz kazanmadığına göre bu borçlar nasıl geri ödenecek?


14 Temmuz 2020


OCAK-MAYIS 2020 ÖDEMELER DENGESİNet döviz çıkışı 5,7 milyar $
Rezerv kullanımı 22,4 Milyar $
Sıcak para girişi 2,3 milyar $
Kısa ve uzun vadeli kredilerde toplam 9,7 milyar $ çıkış var.