30 Aralık 2020

Resmi döviz varlıkları - Çıkışlar


Grafik 2008 Ocak - 2020 Kasım arasındaki dönemde TCMB resmî döviz varlıkları ile çıkışları arasındaki farkı gösteriyor. KAsım 2020 itibariyle açık -48,7 milyar $' ulaşmış. Bu düzey tarihi bir zirve.

Kaynak: TCMB / EVDS

 

12 Aralık 2020

OCAK-EKİM 2020 EKONOMİNİN DÖVİZ FİNANSMAN İHTİYACI VE KAYNKLARI

Döviz ihtiyacının büyük bölümü cari açık (31 milyar $) ile borç senedi ve kredi geri ödemelerinden (39,5 milyar $)


Döviz ihtiyacının 38,5 milyar $'sık bölümü TCMB rezervlerinden, 21 milyar $'sık kısmı yeni borçlanmadan, 16,8 milyar $'sık kısmı da yurtdışı yerleşiklerin Türkiye'deki bankalarda açtıkları mevduatlarından karşılanmış. Bu arada yurtdışı yerleşikler; 5,8 milyar $'sık hisse senedi, 7,8 milyar $'sık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) satmışlar, yurt içinden birileri 5,8 milyar $'ını dışarı çıkarmış (Net Hata ve Noksan).

DİKKAT: EKONOMİ 39,5 MİLYAR $ DIŞ BORÇ ÖDEMESİ YAPARKEN, SADECE 21 MİLYAR $ YENİ BORÇ ALABİLMİŞ. 

 

10 Aralık 2020

Çalışmayan nüfus 10 milyon kişinin üstünde

 Bir önceki aya göre;

Nüfus artmış, işgücü sayısı azalmış, iş bulma ümidi olmayanlar artmış, işsizler azalmış. Atıl işsiz sayısı 10 milyon kişinin üstünde.9 Aralık 2020

2 Aralık 2020

"Çilehaneye" hazır mısınız?

 

Türkiye'de toplam borçlar 7,5 trilyon liraya yaklaşmış.Bu yılın ilk dokuz ayında artış 1,7 trilyon lira. Şirketlerin borç artışı 790 milyar lira.


2002-2020 Eylül arası dönemde toplam borçların milli gelire oranı hızla artmış, zirve yapmış %158'e ulaşmış.