19 Mayıs 2020

Bugün 19 Mayıs

"Dağlarda tek
tek
    ateşler yanıyordu.
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saatı sordu.
Paşalar : «Üç,» dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlıyacaktı."
"ŞAYAK KALPAKLI ADAMIN" TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN VERDİĞİ MÜCADELE YOLUMUZA IŞIK OLSUN.
HER 19 MAYIS'TA YURDUNU SEVEN GENÇLERE VE ÜLKE SEVGİSİYLE GENÇLEŞENLERE SAYGIYLA.

12 Mayıs 2020

Nüfusun üçte biri gelir elde edebiliyor


Aşağıdaki tablo TÜİK nüfus ve işgücü verileri kullanılarak hazırlandı. 2015 ve 2019 yıllarında çalışanlara göre dağılımı gösteriyor.
Gelir elde edebilenler toplam nüfusun %40'ı kadarı. Bunlara emekliler, yevmiyeli işçiler ve ücretsiz aile işçileri de dahil. Kalan %60'ın geliri yok. 
Bu veriler yılsonuna ait. Mayıs itibariyle 3,5 ila 5 milyon kişinin işini kaybettiği konuşuluyor. 
En alt düzeyi alsak, gelir elde edebilenlerin oranı %35'lere düşüyor. Yani her bir gelir elde edebilen artık üç kişiye bakmaya başladı.
Sistem zorlanıyor. Dikkat etmekte büyük yarar var.9 Mayıs 2020

Reel kur ve yabancıların menkul kıymet stoku


Reel kur ile yabancıların hisse senedi ve devlet iç borçlanma seneti (DİBS) iştahları arasında çok yakın bir ilişki var.
Aşağıdaki grafik, 2007-2020 Nisan için bunu gösteriyor. 
Sıcak paracıların iştahları düştükçe TCMB politika faizlerini yukarı çekmiş. 
Ancak 2013 Mayısında 159 milyar $'sık değerle zirve yapan hisse senedi + DİBS stoku, o yıldan sonra devamlı azalmış. Nisan 2020 31 milyar $'a düşmüş.