14 Aralık 2019

Praetorlar

Aşağıdaki alıntıyı güncel tarihe uygulamayı size bırakıyorum.

"Eski Roma'da Praetor Muhafız Birliği seçkin askerlerden oluşur ve imparatorlara kişisel koruma görevi yapan askeri birimdi. Bu muhafızların zaman içinde değişimleri ibret vericidir.

Praetor muhafızlar ilk başlarda seferdeki komutanların çadırlarını korumaktaydılar. "Praetor" terimi Romalı bir generalin ismi olup askerler arasında bu komutanın kaldığı çadıra "Praetoryum" denirdi. Roma Cumhuriyeti'nde Julius Caesar da bu muhafız birliğini kullanmıştır. Zaman içinde komutanlarca özel olarak seçilen ve ordudaki en iyi donanıma sahip muhafızlardan oluşan bu birlik oldukça büyümüştür.

Seferlerde konutanların özel muhafızı olması normaldir. Problem komutanlar zafer sonrası Roma'ya döndüklerinde yaşanmaktadır. Roma Cumhuriyeti şehir içinde askerlerin bulunmasını yasaklamaktaydı. Julius Caesar bilerek bu tabuyu göz ardı ettmiştir. MÖ 49 yılında seferden Roma'ya dönerken Caesar muhafızlarla beraber Rubicon'u geçmiştir. Roma'da askerlere uygulanan yatağa Caesar tarihi yanıtını "Alea iacta ese" veya "Ok yaydan çıktı" diyerek vermiştir.

Caesar muhafızlarıyla beraber Roma'ya girdiğinde yarattığı huzursuzluk iç savaşa, Caesar'ın öldürülmesine, Roma Cumhuriyetinin yıkılmasına ve Augustus önderiliğinde Roma İmparatorluğu'nun kurulmasına neden olmuştur. Praetor Muhafız Birliği'ni geleneklere uygun şekilde resmen kuran Augustus'tur. O zamanlar dokuz bin kişiden oluşan bu birlik modern ordularda tümen büyüklüğündedir. Gelenekelere uymak açısından Augustus muhafızların çoğunu Roma dışında bırakmakla beraber bir kısmını da Roma tarihindeki ilk polis kuvvetleri olarak tutmuştur.

Milattan sonraki yıllarda Muhafız Birliği'nin rolü imparator korumaktan onları seçmeye dönüşmüştür. Bu muhafızlar kendi iradeleri doğrultusunda veya muhalif senatörlerin fitneleriyle imparatorları öldürmüşlerdir. Praetor Muhafızlar bazen imparatorları kendi isteklerine, bazen de aldıkları rüşvetlere göre tahta oturtmuşlardır."
J. Rickards, Çöküşe Giden Yol


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder