25 Temmuz 2021

Devlet artık düzenli vergi toplayamıyor

Bu yılın ilk altı aylık bütçe dengesi geçen yıla göre daha iyi.Ancak devlet artık düzenli vergi ve ceza toplayamıyor. Bu yılın ilk yarısında tahakkuk eden gelir toplamı 1,3 trilyon lira kadar. Bunun tahsil edilen kısmı, 617 milyar lira, yani %49’u. Tahsilatın az olmasındaki etkenlerden birinin, yılın ikinci yarısına düşen taksitlerin olduğunu belirtmem gerek. Ancak, dahilde alınan KDV’de tahsilat oranı %29; faiz gelirlerinde %26,3; yargı para cezalarında %0,5; vergi cezalarında %1,8.
7 Haziran 2021

TOPLAM BORÇLARDA SON DURUMTürkiye'nin borçlarının toplamı 8 trilyon 242 milyar liraya ulaştı. borçlar 2017 sonundan bu yana yaklaşık 4 trilyon lira, yani bir kat artmış.


Borçların milli gelire (GSYH) oranı %153,7 ile tarihi rekor kırmış. 2012 yılında başlayan reel borç artışı, 2019 sonrasında zirveyi sevmiş.
 


30 Mart 2021

MİLLİ GELİRİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

1998-2020 arası dönemde, milli gelirin sektörel dağılımında önemli değişiklikler olmuş. En önemlisi, 2008-2016 arasında, inşaat ve gayrimenkul faaliyetlerinin payı imalat sanayinin payından daha fazla. 2016 yılında milli gelir hesaplanmasında değişiklik yapıldıktan sonra bu fark imalat sanayii lehine değişmiş.